Skip to main content

Digital presentation med Latour

By mars 4, 2022Kundnyheter, Nyheter

Vi har återigen haft nöjet att lyssna till Latour och företagets CFO Anders Mörck, precis som vi fick göra i början av föregående år. Latour har under mer än 30 år stått för framgångsrikt värdeskapande, där grunden i investeringsstrategin är tydliga och förutsägbara investeringskriterier. Mer än 60% av företagets värde kommer från innehav som Latour har ägt i över 20 år. Det långsiktiga perspektivet är en viktig nyckel för bolaget.

Anders gick in en hel del på bolagets struktur i form av dess två delar, börsportföljen bestående av 10 börsbolag där Latour är huvudägare samt den helägda industrirörelsen som är indelad i sex affärsområden. Vi fick information om de nya förvärv som skett under 2021, både inom börsportföljen och den helägda industrirörelsen. Anders tog även upp vilka investeringskriterier som bolaget har och även hur de på senare tid har utvecklat ”Latour Future Soulutions” som är en nystartad del inom företaget som ska fokusera på hållbarhetsfokuserade tillväxtbolag. Där har Latour hittills gjort tre investeringar. Självklart dök även frågan upp kring hur Latour påverkas av den geopolitiska kris som pågår, där Latour inte påverkas i någon vidare utsträckning i och med att en väldigt liten del av verksamheten är beroende av Ryssland, Belarus och Ukraina.

Vi tror att Latour har goda möjligheter till fortsatt långsiktig framgång och ser fram emot att följa bolagets fortsatta resa. Kontakta oss gärna på mail@nordeq.se vid eventuella frågor eller för en mer utförlig sammanfattning.

Bildbank | Latour

Leave a Reply