Nordic Equities Strategy

Nordic Equities Strategy – nordisk aktiefond med en portfölj om 20-40 företag

Förvaltningen riktar sig främst mot stora och medelstora företag och är inte bunden till en viss geografisk eller branschmässig spridning. Vi anser att Norden är ett långsiktigt intressant investeringsområde, med en bred variation av branscher och företag och med en stor andel exportföretag som ger tillgång till tillväxt i övriga delar av världen.

 • Stabila och framgångsrika aktiemarknader
 • Tillgång till intressanta företag i framtidsbranscher
 • Fokuserad portfölj med långsiktigt perspektiv
 • 20 år – bland marknadens äldre nordiska fonder

 • ISIN-kod: SE0001057928
 • Startdatum: 2000-12-29
 • Valuta: SEK
 • Minsta första insättning: 50.000 SEK
 • Minsta påföljande insättning: 10 000 SEK
 • Insättningsavgift: 0%
 • Uttagsavgift: 0%
 • Årlig avgift: 1,5%
 • Handel: Dagligen

Köpanmälan NE StrategyKundanmälanInlösenanmälan
Allmän riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Avkastningen nedan redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner. Fondens årsberättelse lämnas på begäran, kontakta mail@nordeq.se eller 08 545 045 00.
Köpanmälan NE StrategyKundanmälanInlösenanmälan
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.