Skip to main content

Om oss

Nordic Equities Kapitalförvaltning

Nordic Equities grundades 1993 och är en oberoende förvaltare med en långsiktig och selektiv investeringsfilosofi. Nordic Equities har ett stort antal stiftelser för välgörenhet, kultur och hälsovård, family offices, pensionsfonder och banker som kunder, både i Sverige och utomlands. Vi har både ett historiskt och globalt perspektiv genom vårt investeringstema GURAIS (Globalisering, Urbanisering, Robotifiering, Internetifiering, AI och Standardisering). Vi har en grupp internationella rådgivare knutna till Nordic Equities som ger oss ett värdefullt internationellt perspektiv. Att ha en hög kundservicenivå och en långsiktig kundrelation är viktigt för oss. Vi fokuserar på nära kontakt med företag och arrangerar presentationer och aktiviteter med intressanta företag och paneldebatter om politiska, akademiska och ekonomiska frågeställningar för våra kunder. Vi har ett nära utbyte med Stockholm Business School på Stockholms Universitet sedan 20 år. Hållbarhet är viktigt för oss och vi är medlemmar i UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment).

Bolagets firma är Nordic Equities Kapitalförvaltning AB organisationsnummer 556571-9126. Bolagets säte är Stockholm.