Våra fonder

NE STRATEGY

Nordic Equities Strategy är en nordisk aktiefond med en portfölj om 20-40 företag. Förvaltningen riktar sig främst mot stora och medelstora företag och är inte bunden till en viss geografisk eller branschmässig spridning. Vi anser att Norden är ett långsiktigt intressant investeringsområde, med en bred variation av branscher och företag och med en stor andel exportföretag som ger tillgång till tillväxt i övriga delar av världen.

NE SELECT

Nordic Equities Select är en specialfond med fokus på den nordiska och globala marknaden. Fonden består normalt av mindre än 25 positioner och i huvudsak aktier. Fondens innehav är ett koncentrat av de finansiella instrument som vi anser vara de mest intressanta med bakgrund av marknadsvärdering och tillväxtpotential. Fonden har möjlighet att hålla en övervägande del av portföljen i likvida medel samt räntebärande placeringar.

NE SWEDEN

Nordic Equities Sweden är en svensk aktiefond med en portfölj om 20-40 företag. Sverige har visat sig vara en av världens bästa aktiemarknader ur ett längre perspektiv.

NE GLOBAL STARS

Ger dig som investerare möjlighet till delägande i globala kvalitetsföretag med ett långsiktigt fokus.  Vi har identifierat globala investeringsmöjligheter i intressanta företag och branscher med spännande framtidsutsikter inom bl.a. teknologi & media, konsumentprodukter, digitalisering/fintech, mode och hälsovård.

Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.

Ring oss gärna och kontrollera att anmälan inkommit och är komplett. För ytterligare information, vänligen kontakta oss.