Skip to main content

Intressant presentation med Dometic

By februari 25, 2022Kundnyheter, Nyheter

Dometic med produkter för användning i bland annat fritidsfordon, fritids- och arbetsbåtar, premiumbilar samt i hemmet möter den växande efterfrågan på lösningar som är förenliga med ett aktivt utomhusliv – en trend som verkar vara här för att stanna. Rikard Tunedal, Head of IR på Dometic, sammanfattade verksamheten, dess tillväxtpotential och målsättningar under den presentation som genomfördes under gårdagen. 

Dometic adresserar en marknad på 200 miljarder SEK. Från att tidigare främst ha fokuserat på verksamhet kopplat till husbilar, hotell och båtar, en marknad på 60 miljarder SEK, har man succesivt utnyttjat sin kompetens för att bemästra fler användningsområden – en resa man för närvarande fortsättningsvis befinner sig på. Vidare berättar Richard hur ett flertal relevanta trender påverkar industrin, och därmed Dometic, i positiv riktning. Dels har vi under ett flertal år skådat ett allmänt, ökat fritidsintresse som dessutom accelererades av pandemin. Vidare är mobilitet en växande trend – man vill såväl kunna arbeta på distans som att kunna beställa hem mat. Campingbranschen har växt 7% årligen de senaste åren. Rikard berättar även hur man ser stor potential i hur konsumenten i allt större mån efterfrågar användande av sin vanliga bil, och nödvändigtvis inte en husbil/husvagn när man ger sig ut i naturen. Detta skapar möjligheter till en större marknad där exempelvis SUV:en anpassas till friluftslivet.

Förvärvsstrategin är en central del av Dometics prioriteringar, där förvärvsagendan i nuläget framför allt är inriktad på distribution & service samt eftermarknad. Under 2021 genomfördes hela 9 förvärv – 8 stycken tilläggsförvärv samt Igloo som är det största genomförda förvärvet. Igloo säljer bland annat kylboxar/kylväskor och har en stor marknad i USA.

Blickar vi framåt avser Dometic fortsätta växa försäljningen med i snitt med 10% årligen där såväl organisk tillväxt som förvärv ska bidra ungefär lika mycket. Vidare har man ett rörelsemarginalmål på 18–19%, där man landade på 16% för 2021 och där det därmed är en liten bit kvar att gå. Här menar Richard att redan implementerade åtgärder; ex. det kostnadsbesparingsprogram som ska vara fullt genomfört i mitten av 2023, kommer bidra. Vidare kommer synergier uppstå från förvärven, inte minst från Igloo. 

Välkomna att kontakta oss vid frågor!

Leave a Reply