Skip to main content

Digital presentation med Arjo

By februari 22, 2022Kundnyheter, Nyheter

Ytterligare en företagspresentation är genomförd och denna gång hade vi äran att lyssna till Arjo och Daniel Fäldt, CFO. Daniel lade stort fokus på hur bolaget utvecklades under 2021 men även kring hur framtidsvisionerna ser ut.

Arjo summerar 2021 som bolagets starkaste år i dess historia. Organisk försäljning på 3,5% för året. De första tre kvartalen låg på 4 – 4,5% men under Q4 kom logistikstörningar och det var svårare för bolaget att nå ut med sina produkter till kunderna. Även övriga störningar i form av komponentbrist samt ökade materialkostnader har utmanat Arjo. Bolaget mötte trots detta alla sina finansiella mål.

Om man ser över marknaden som Arjo befinner sig på så ser Daniel att det är en enorm marknad som dessutom är stark växande. Populationen blir äldre samt större. Marknaden växer i takt med att vårdbehovet ökar. Daniel upprepar bolagets outlook för 2022 där de tror att de hamnar på en organisk tillväxt om 3 – 5%. Som tidigare nämnt har bolaget en väldigt stark orderbacklog som de nu kommer in med i 2022 och som kommer generera bra försäljning.

Sammanfattningsvis är 2021 det starkaste året någonsin för Arjo både inom tillväxt och lönsamhet. De fortsätter att minska sin skuld och jobbar på med gott kassaflöde och bra kostnadskontroll. Problemen kring komponentbrist och leveransproblem har gjort att bolaget sitter på högre lager vilket Daniel ser som helt nödvändigt och en viktig prioritering för att inte stöta på samma problem framöver.

Utdelning och notering av Arjo

Leave a Reply