Skip to main content

Årets första presentation med Alfa Laval

By februari 16, 2022Kundnyheter, Nyheter

Under föregående vecka hade vi möjligheten att få lyssna till Johan Lundin, Head of Investor Relations på Alfa Laval. Johan berättade bland annat om utvecklingen under 2021 där alla regioner förutom en har växt tvåsiffrigt och att efterfrågan generellt varit hög. Mot bakgrund av hög efterfrågan kommer Alfa Laval att investera över 7 miljarder under de kommande åren i utökad kapacitet samt produktivitet.

Alfa Laval är väl positionerade för framtiden, de har en stark position på marknaden och en rekordhög orderingång. Företaget gynnas av den växande efterfrågan på gröna energilösningar och hårdare miljöregleringar. Bolaget är i framkant globalt inom sin industri och är ett intressant innehav i vår Sverigefond, Nordenfond och specialfond Select.

Om du vill veta mer om mötet eller om våra fonder generellt, tveka inte på att kontakta oss.

Leave a Reply