Skip to main content

Presentation med Assa Abloys finanschef

Den 3 maj anordnades en välbesökt lunchpresentation i Nordic Equities lokaler då Assa Abloys finanschef, Erik Pieder, stod för presentation. Assa Abloy är sedan länge ett kärninnehav i såväl NE Sweden som NE Strategy och presentationen gav ytterligare belägg för långsiktigt ägande. Detta inte minst ur aspekten att bolaget vuxit mer än 9% årligen de tio år som ledde fram till pandemin och hur man framgent har en målsättning om årlig tillväxt på 10% (5% organiskt och 5% av förvärv). Detta precis i linje med Nordic Equities investeringskriterier – vi uppskattar bolag med god tillväxt över tid, gärna med hjälp av kompletterande förvärv. Läs gärna hela sammanfattningen inloggad som NE kund (kontakta oss för lösenord).

Leave a Reply