Skip to main content

Lunchpresentation med Essitys VD

Nyligen anordnades en välbesökt lunchpresentation med Essitys VD och koncernchef, Magnus Groth, på vårt kontor i Stockholm. Essity säljer produkter och tjänster som förenklar hygien och hälsa, ”essentials”, i över 150 länder och fokuserar på långsiktighet och innovation för att hitta hållbart attraktiva lösningar. Essity har marknadsposition ett eller två för cirka 90% av bolagets varumärkesförsäljning, vilket är en förutsättning för att lyckas väl med försäljningen i fysiska butiker.
Bolaget har totalt 156 miljarder SEK i nettoomsättning och verkar inom tre affärsområden: “Consumer Goods”, “Health & Medical” och “Professional Hygiene”. Kina utgör den största marknaden, följt av Europa och USA, men marknader som Colombia och Mexiko växer snabbt. Bolaget har 90 fabriker runt om i världen och därmed i majoritet lokal tillverkning.

Magnus berättade att hållbarhet är en viktig strategisk prioritering för Essity för att öka försäljningen och minska riskerna i bolaget samtidigt som de bidrar till en bättre värld. Essity har en förpackningsstrategi som inkluderar innovationer för ökad cirkularitet och minskning av utsläppen av växthusgaser. Under 2022 var hela 68% av Essitys lanseringar mer hållbara än den produkt de ersatte och förpackningarna till hygien- och hälsoprodukter innehöll i genomsnitt 80% förnybart eller återvunna material. Fram till 2030 strävar Essity efter att minska koldioxidutsläppen med 35%. Vidare ska produktionen av hållbara förpackningar uppgå till 85% och minst 90% av det använda materialet ska komma från hållbara källor.

Läs gärna sammanfattningen i sin helhet inloggad som ”NE kund” – välkommen att kontakta oss för lösenord.

Leave a Reply