Skip to main content

Nordic Equities deltagande vid statsbesöket i Estland

Under 2–4 maj hade Nordic Equities den stora glädjen att delta i företagsdelegation vid det officiella statsbesöket lett av HMK Carl XVI Gustaf, HMD Silvia, utrikesminister Tobias Billström, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell och försvarsminister Pål Jonson. Vid ett forum under statsbesöket höll Jonas Jakobson, grundare av Nordic Equities, tal.

Entreprenörskap, hållbarhet och digitalisering

Under två intensiva dagar träffade delegationen representanter från företag, myndigheter samt fick tillfälle att lyssna på intressanta tal från respektive lands statschefer, ministrar och företrädare för näringslivet. Det arrangerades även givande paneldebatter som fokuserade på bland annat entreprenörskap, hållbarhet, digitalisering och artificiell intelligens.

En av världens mest digitaliserade, offentliga sektor

Med start under 1990-talet, efter det att Estland fått självständighet från Sovjetunionen, har landet gjort betydande investeringar i sin digitala infrastruktur och tjänster. Estlands kanske främsta digitaliseringsprojekt är etableringen av ett säkert, digitalt identitetssystem som gör det möjligt för medborgare att få tillgång till en rad statliga tjänster online, såsom röstning, skattebetalning och tillgång till hälsojournaler. Detta system, känt som e-Estonia-systemet, är byggt på en offentlig nyckelinfrastruktur och använder stark kryptering för att skydda användardata. Estland har även ett omfattande e-förvaltningssystem som gör det möjligt för medborgare att interagera med regeringen online, samt en rad e-tjänster inom områden som utbildning, hälso- och sjukvård och företagande. Estland har också utvecklat en blomstrande start-up-ekosystem, med många innovativa digitala företag av vilka vi fick träffa flera.

En helt ny generation av företag med 10 Unicorns

Estland visade upp många intressanta företag inom många intressanta framtidsområden. En hel ny generation av företag har växt fram under de senaste 30 åren. Estland är faktiskt det landet i världen som har kommit längst inom digitalisering av den offentliga sektorn. Man slås av den entreprenörskap som verkar råda i landet. Det går att digitalt skapa sig ett företag på ett par dagar vilket många ester verkar ha gjort. De skämtade om att det finns i praktiken lika många företag som ester. Estland har trots sin storlek lyckats skapa 10 så kallade Unicorns, företag värderade till mer än 10 miljarder svenska kronor. TransferWise (nu Wise) – en plattform för pengaöverföringar och valutaväxlingBolt – en ride-hailing app för transport och matleveranser, Playtech – en speltjänst och mjukvaruleverantör, Pipedrive – en försäljningshanteringsplattform, Skeleton Technologies – en tillverkare av ultrakondensatorer, Veriff – en plattform för identitetsverifiering, Zego – en försäkringsplattform för delningsekonomi och mobilitet, Monese – en digital bank för personer som rör sig över gränserna, Starship Technologies – en utvecklare av självkörande leveransrobotar, Nortal – en digital transformation konsultingfirma.

Cyberrange 14 – träningscenter för Nato

Vi hade även ett mycket intressant besök på Cyberrange 14. Cyberrange14 är en del av Estlands försvarsstyrkor och är landets främsta enhet för cybersäkerhet. Dess huvudsakliga uppdrag är att skydda Estlands digitala infrastruktur och upprätthålla landets försvar mot cyberhot. Nato använder anläggningen som ett träningscenter för cyberförsvar. Efter det att Estland utsattes för flera kraftfulla cyberattacker med start 2007 har landet lagt lagt stor vikt vid att bygga upp sin förmåga att försvara sig mot cyberhot. Cyberrange14 har spelat en viktig roll i detta arbete genom att tillhandahålla expertis och tekniska lösningar för att skydda Estlands digitala infrastruktur men även för att samarbete med andra länder i cybersäkerhetsarbetet.

Sammanfattningsvis var det ett väldigt intressant och givande statsbesök som ingöt optimism och framtidstro bland oss deltagare.

Leave a Reply