Skip to main content

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Se Nordic Equities PAI Statement för 2022
Se Nordic Equities policy för hållbarhetsrisker här.

För information om våra respektive fonders hållbarhetsupplysningar, läs mer nedan: