Skip to main content

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

PAI Statement kommer att presenteras här under första halvåret 2023

För information om våra respektive fonders hållbarhetsupplysningar läs mer här