Vi lyfter fram: NE Sweden

By november 20, 2020 Kundnyheter, Nyheter

Vi lyfter fram vår Sverigefond, NE Sweden, som haft en god avkastning både på kort och lång sikt. Förgående år var fonden exempelvis +32 % och även i år ser det hittills bra ut då NE Sweden är +11,4% (per den 17/11) medan Stockholmsbörsen inklusive utdelningar är +9,9 %. Vi investerar i kvalitativa företag, med starka balansräkningar, bra kassaflöden, ledande inom sina respektive verksamhetsområden och där omsättningen/likviditeten i aktien är god. Vi har en strukturerad process för att hantera oroligare tider på aktiemarknaden och vi har i år arbetat på liknande sätt som vi gjort under tidigare orostider, såsom t.ex. finanskrisen.

Välkomna att kontakta oss för information om fonden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply