Skip to main content

Vi lyfter fram: NE Sweden

By november 20, 2020januari 11th, 2021Kundnyheter, Nyheter

Vi lyfter fram vår Sverigefond, NE Sweden, som haft en god avkastning både på kort och lång sikt. Förgående år var fonden exempelvis +32 % och även i år ser det hittills bra ut då NE Sweden är +11,4% (per den 17/11) medan Stockholmsbörsen inklusive utdelningar är +9,9 %. Vi investerar i kvalitativa företag, med starka balansräkningar, bra kassaflöden, ledande inom sina respektive verksamhetsområden och där omsättningen/likviditeten i aktien är god. Vi har en strukturerad process för att hantera oroligare tider på aktiemarknaden och vi har i år arbetat på liknande sätt som vi gjort under tidigare orostider, såsom t.ex. finanskrisen.

Välkomna att kontakta oss för information om fonden!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply