Skip to main content

Digital presentation med Kone & Investor

By november 18, 2020Kundnyheter, Nyheter, Okategoriserad

Nordic Equities har nyligen genomfört två ytterligare intressanta och givande digitala företagspresentationer med såväl den finska hisstillverkaren Kone som det välkända investmentbolaget Investor.

Essi Lipponen, IR manager för Kone, berättade bland annat om hur bolaget just nu befinner sig  i det sista året av sin pågående strategiska satsning mot en alltmer kundcentrerad organisation, där nya typer av lösningar bidragit till helt nya intäktskällor. Essi omnämnde även utvecklingen för årets första nio månader där intäkterna lyckats bibehållas relativt stadiga medan rörelseresultatet landade i nivå med tredje kvartalet förgående år. Det finns en stor motståndskraft inom bolaget givet dess serviceverksamhet (som dessutom väntas bli den största intäktsgivaren under kommande år).

Investor och Magnus Dalhammar, Head of IR, har presenterat för Nordic Equities vid många tillfällen genom åren och stod för en givande uppdatering. Investors utveckling har fortlöpt mycket väl; inom det noterade har man sett en årlig avkastning på 14% sedan 2015,  medan börsen avkastat 11% per år under samma tidsperiod. Även EQT har haft en fantastiskt utveckling de senaste 5 åren med en avkastning på 40% per år, vilket blivit lönsamt för Investor. Inom Patricia Industries, innebärandes Investors onoterade innehav,  finns totalt +18 000 anställda, 40 miljarder i intäkter och årligt kassaflöde på 6 miljarder kronor. Segmenten börjar bli en ansenlig del av Investors portfölj och fortsätter att investera i ledande bolag inom en gärna nischad marknad, där det ofta goda möjligheter att tjäna pengar.

Varmt välkommen att kontakta oss för en mer ingående sammanfattning eller vid frågor.

Leave a Reply