Skip to main content

Paneldebatter under Nordic Equities 20-årsjubileum

By november 21, 2013september 4th, 2018Nyheter

Paneldebatt 1: Urbaniseringstrenden i världen – De flesta bor i städer i framtiden – Möjligheter och hot för nordiska företag


Johan Skoglund, JM, Cecilia Malmsten, A&A arkitekter, Oskar Öholm, riksdagsledamot och ledamot av civilutskottet, och Torkild Thanem, Stockholms Universitet.

 

Paneldebatt 2: Nordiskt management, nordiskt ägande och framgångsrika företag i en global värld


Kaj Thorén,  Alecta, Johan Forsell, Investor,  Arthur Engel, Björn Borg, Göran Gezelius, AMF, Carl Bennet, Getinge, och Per-Olof Berg, Stockholms Universitet
.

 

Paneldebatt 3: Utblick i världen 2014 – Aktiemarknaden och geopolitiska utmaningar


Staffan Hemrå, Svenska Ambassaden i Berlin, Bernie Horn, Polaris Capital. Kristoffer Segerberg, JAEK Capital.

Leave a Reply