Skip to main content

Nordic Equities 20-årsjubileum

By november 21, 2013september 4th, 2018Nyheter

Nordic Equities firade 20-årsjubileum med 200 deltagare på Stockholm University School of Business (Företagsekonomiska institutionen) den 21 november med paneldebatter och avslutande middag.

Paneldebatt 1: Urbaniseringstrenden i världen – De flesta bor i städer i framtiden – Möjligheter och hot för nordiska företag

Paneldebatt 2: Nordiskt management, nordiskt ägande och framgångsrika företag i en global värld

Paneldebatt 3: Utblick i världen 2014 – Aktiemarknaden och geopolitiska utmaningar

 

 

Leave a Reply