Skip to main content

Fredagen den 18 maj genomförde Magnus Groth, VD på Essity, en mycket intressant och välbesökt lunchpresentation i Stockholm. Magnus talade bland annat om hur mycket positivt kommer ur en föränderlig värld och snabba branschförändringar – något som överensstämmer väl med det GURIS*-perspektiv som vi på Nordic Equities talat mycket om de senaste åren.

*GURIS = globalisering, urbanisering, robotisering, internetifiering och standardisering

Leave a Reply