Skip to main content

Tisdagen den 22 maj anordnades en mycket spännande lunchpresentation tillsammans med Christine Kukan, Senior Investor Relations Manager på Sika, en Schweizisk tillverkare av specialkemikalier för byggbranschen och industrin. Christine pratade om bolagets produkter, lösningar, höga innovationsgrad och globala expansion. Megatrender i form av exempelvis ökande population samt ökade krav kring byggsäkerhet och hållbara material belystes som viktiga värdedrivare.

Leave a Reply