Skip to main content

Intressant presentation med Epiroc

By mars 23, 2022Kundnyheter, Nyheter

Under veckan hade vi möjlighet att lyssna till Epiroc och företagets CFO Håkan Folin samt kommunikationsdirektör Mattias Olsson. Bolaget kan uppfattas som ett 149 år gammalt start-up efter avknoppningen från Atlas Copco för snart fyra år sedan. Bolaget står starkt positionerat i marknaden med ett börsvärde som gått från omkring 110 till 244 miljarder kronor under de snart fyra åren.

Epiroc vill vara en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner. Bolaget har kunder inom globala gruv- och infrastrukturnischer som de förser med bland annat borriggar, utrustning för schaktning och anläggning av berg, eftermarknadsservice samt lösningar för automation och interoperabilitet.

Långsiktigt vill företaget fortsättningsvis fokusera på attraktiva nischer där kunderna uppskattar och efterfrågar best-in-class lösningar. Bolaget ser en stark underliggande strukturell tillväxt i branschen och ett ökat behov av mineraler och infrastrukturbyggnation. En av de viktigaste strukturella trenderna som gynnar Epiroc är fortsatt hög urbanisering i världen. Ett annat starkt fokusområde för bolaget framöver är ökad säkerhet och lägre utsläpp då de ser en ökad efterfrågan på nya typer av produkter och lösningar inom området. 

Sammanfattningsvis ser vi Epiroc som ett företag som har goda framtidsutsikter på en marknad med goda underliggande strukturella trender och med god drivkraft för en hållbarhetsförändring i branschen. Bolaget har visat sig ha en väl beprövad affärsmodell och har en stark motståndskraft i sämre tider. De har även fördelen med att ha en hög andel återkommande kunder och affärer.

Varmt välkomna att kontakta oss på mail@nordeq.se vid eventuella frågor eller om ni önskar en mer utförlig sammanfattning.

Leave a Reply