Skip to main content

God utveckling för Nordic Equities fonder

By december 22, 2021Kundnyheter, Nyheter

Året närmar sig sitt slut och vi kan konstatera att det ser ut att bli ett ytterligare starkt börsår. Utifrån genomsnittsprognoser väntas global BNP växa över trend både i år, nästa år och 2023. Företagen har generellt uppvisat volymförbättringar, starka orderingångar och ökande vinster under året.  Coronaviruset har fortsatt att bidra till ett stundtals oroligt sentiment, men restriktioner som tidigare lättades gav tillväxtstöd i både Europa och USA.

Som bekant fortsätter vi att investera i kvalitativa företag med starka balansräkningar, bra kassaflöden, ledande positioner inom sina respektive verksamhetsområden och där omsättningen/likviditeten i aktien är god. Vidare ser vi gärna att vinsten per aktie ökar över tid i de företag vi investerar i. En  ytterligare variabel vi värdesätter är om företagen genomför kompletteringsförvärv och därmed kan växa något snabbare än genomsnittet för branschen.

Vidare är det glädjande hur våra fonder presterat mycket väl i både absoluta och relativa termer hittills i år (per 12 december). Vår nordiska fond, NE Strategy, är en av marknadens äldsta nordenfonder och har sedan start levererat en avkastning om 363%*, vilket kan jämföras med MSCI Nordic Index** som under samma tidsperiod ökat med 288%. Sedan årsskiftet har fonden ökat med starka 31%, medan nordenindex utvecklats med 27%. Även övriga fonder har levererat fin avkastning sedan årets start; NE   Global Stars på +31% och NE Sweden har ökat med 28%. I specialfonden NE Select, med en lägre marknadsrisk och exponering mot aktiemarknaden, har vi en mer koncentrerad portfölj som sedan årsskiftet ökat med 19% per den 30/11.

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor eller vid önskemål om enskilt möte! 

 *Fondernas utveckling är i SEK och redovisas efter utdelning och avgifter. Hänsyn ej tagen till  inflation.

 ** MSCI Nordic Gross Index, lokala valutor

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Leave a Reply