Skip to main content

För ett år sedan firade vi 25 år!

By december 1, 2020Kundnyheter, Nyheter

Vid förra årets 25-årsjubileum, som anordnades på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, hade vi glädjen att ha cirka 200 personer deltagandes och fler än 25 talare och debattörer från Sverige, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Kanada och USA.

Vi hade bland andra Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan, Johan Forsell (VD Investor), Lars Förberg (medgrundare av Cevian) Lars Wedenborn (dåvarande VD FAM), Frankrikes Ambassadör David Cvach och Schweiz Ambassadör, Christian Schoenenberg med som talare och debattörer.

Vi har nu sammanfattat jubileet, diskussionerna och debatterna i såväl skrift & bild som film. De ämnen som diskuterades har i rådande läge stor relevans och vi översänder gärna materialet från en mycket intressant dag och kväll. Välkommen att kontakta oss!

Leave a Reply