Skip to main content

Välbesökt presentation med New Wave

Under oktober genomfördes en intressant presentation med Torsten Jansson, VD på New Wave. Han berättade att bolaget redovisade rekordhög nettoomsättning för årets tredje kvartal, trots en svagare marknad. Man noterade särskilt god tillväxt i det största segmentet, ”Företag” (+34%) medan övriga segment; ”Sport & Fritid” samt ”Gåvor & Heminredning” backade marginellt. Torsten siar om en tuffare marknad 6-12 månader framöver men uttrycker ingen oro givet bolagets starka balansräkning och kassa. Han tror på fortsatta möjligheter till att utöka marknadsandelen. 

Leave a Reply