Skip to main content

Nordic Equites har under de senaste veckorna anordnat tre välbesökta lunchpresentationer i Stockholm, Uppsala och Göteborg där omkring hundra personer har deltagit. Jonas Jakobson har berättat om sina intryck från möten med strateger, diplomater, investerare, företagsledare, forskare, analytiker och ekonomer i USA. Jonas beskrev även sina studier om statsskickets vikt för framgångsrika långsiktiga investeringar.

 

Leave a Reply