Skip to main content

Presentation med Investor

By juni 15, 2020Kundnyheter, Nyheter

Under onsdagen den 10/5 hade vi glädjen att för andra gången detta år lyssna till Magnus Dalhammar, Head of Investor Relations på Investor, som gav en givande uppdatering kring bolaget och dess verksamheter. Magnus berättade bland annat att man under denna vår arbetat hårt med att säkra likviditet och kassaflöde för såväl portföljbolagen som för sig själva. Investor var dessutom väl förberett, med stark finansiell position, redan när vi gick in i pandemin. Det finns på så sätt en beredskap för när efterfrågan påverkas. Magnus poängterar dock också hur det är viktigt att inte fastna i kortsiktigt fokus – utan att man måste fortsätta fokusera på exempelvis hållbarhet, innovation och effektivitet.

Vi fick återigen ett stabilt intryck av ett mycket välskött företag, som sedan länge varit ett av Nordic Equities kärninnehav. Se gärna sammanfattningen i sin helhet under ”NE kund”.

Leave a Reply