Skip to main content

”Om svårigheten att se förändringar – Kejsarens nya kläder”

By december 11, 2020Kundnyheter, Nyheter

Under veckan har vi genomfört digitala presentationer på temat ”Om svårigheten att se förändringar – Kejsarens nya kläder” med ett gott intresse från såväl svenska som internationella kunder.

When facts change I change my opinion, what do you do Sir? (Keynes)

Tanken med studien har varit att visa på svårigheten att se förändringar och att gamla sanningar inte alltid gäller. Detta gäller inte minst för företag- trots att det ibland finns tydliga signaler, tecken och till och med fakta vill vi inte inse att det inte är som förut. Ofta har företagen vi har tittat på varit uppburna av investerare och omskrivna av media. Ibland utsett till landets bästa företag eller med den bästa företagsledningen.

 All happy family are alike but all unhappy families are unhappy in their own way (Anna Karenina)

Ovanstående konstaterade är relevant även för företag, där framgångsrika företag ofta delar ett antal kriterier medan företag med problem ofta är drabbade på olika sätt. Exemplen som vi har bekantat oss med är i de flesta fall företag som har varit mycket beundrade och framgångsrika men som av olika anledningar fått problem.  Vissa har gått i konkurs, en del har kommit tillbaka medan många har marginaliserats.

Sammanfattningsvis en mycket intressant studie som vi hoppas bidragit till nya insikter. Välkommen att kontakta oss för att erhålla rapporten eller länk till presentationen.

Leave a Reply