Skip to main content

Under januari och februari har lunchpresentationer med temat ”USA – ljuset kommer från väst” genomförts i Göteborg, Uppsala, Stockholm, Helsingfors och Paris. Presentationerna har inneburit en sammanfattning av Jonas Jakobsons rundtur i USA och möten med amerikanska investerare, svenska ambassaden, FN, politiska rådgivare, Stanford och Harvard University samt amerikanska företag såsom Google och Disney. Utöver detta berättade Jonas om nyutgåvan av sin bok ”Investeringsstrategier från Rom till New York” som delades ut till de närvarande.

    

Leave a Reply