Skip to main content

Torsdagen den 26 januari inleddes Nordic Equities Roadshow på Sällskapet i Stockholm, följt av presentationer i Uppsala, Göteborg, Helsingfors och Paris. Den 26 januari anordnades presentationen tillsammans med Franska handelskammaren i Stockholm för CCFS medlemmar. Jonas Jakobson gav en bild av marknadsläget i Europa ur ett dåtida och nutida perspektiv. I samband med presentationen i Stockholm delades NE awards ut till två kandidatuppsatser skrivna för Stockholms universitet samt Familjen Jakobsons entreprenörspris för gymnasieungdomar.

  
  
  

Leave a Reply