Skip to main content

Måndagen den 5e november genomfördes en mycket givande lunchpresentation med Odd Arild Grefstad, VD för Storebrand i Stockholm. Odd berörde inledningsvis det grundläggande faktum att människor blir allt mer benägna att bedriva ett smart sparande och hur en del av bolagets främsta målsättning innebär att inneha en unik positionering inom en sådan växande marknad. Odd beskrev även hur det växer fram en ny sparkultur där privat sparande till pension ökar mer än privat sparande på bankkonto. Avslutningsvis berättade Odd att Storebrand har i linje med sin målsättning, genom ingångna kontrakt för sourcing och allt mer automatiserade processer, lyckats få ned kostnaderna kraftigt och förväntas ha en flat kostnadsnivå till år 2020.

Leave a Reply