Skip to main content

Under måndagen den 24 september hade vi möjlighet att för fjärde gången lyssna till Indutrade och VD Bo Annvik. Bo koncentrerade bland annat presentationen till att beskriva det förvärvs- och tillväxtorienterade bolag som gör Indutrade speciellt samt hur de framtida förvärvsmöjligheterna bedöms vara fortsatt positiva.

Leave a Reply