Skip to main content

Intressant lunchpresentation med Atlas Copco

By maj 25, 2022Kundnyheter, Nyheter

Den 24 maj anordnade Nordic Equities en företagspresentation tillsammans med Atlas Copco. IR-ansvarige Sofia Seiplax representerade bolaget och bjöd på en innehållsrik presentation. Vi fick lyssna till bolagets affärsmodell, kvartalsrapportering, medvindar och motvindar samt vägen framåt för att framtidssäkra Atlas Copco.

Atlas Copco är idag en global spelare med kunder i mer än 180 länder och intäkter på 111 miljarder SEK. Deras organisation är decentraliserad där frihet under ansvar råder. Det innebär en stor uppföljning av balansräkningar (+500 globalt), men upplägget har visat sig vara framgångsrikt då divisionerna är närmst slutkund och förstår dem bäst. Beslutsprocessen blir därmed effektivare både vad gäller små och stora beslut såsom förvärv. Med andra ord är det upp till divisionerna att kartlägga och utvärdera potentiella förvärv som kan erbjuda ett ekonomiskt mervärde.

Under första kvartalet kom orderingången in bättre än väntat och samtliga segment och regioner presterade väl med tvåsiffrig tillväxt. För bolaget var det också ett styrketecken att Asien nu utgör 40% av den totala orderingången, där de ser stor tillväxtpotential framåt. De följer den politiska utvecklingen i Kina noga och utvärderar läget kontinuerligt. Hittills har det varit framgångsrikt att ha närvaro i landet och så länge det inte ändras, är målet att fortsätta ta marknadsandelar där.

Intäkterna landade på 30 miljarder kronor, vilket Atlas Copco var nöjda med givet världsläget och den fortsatt rådande komponentbristen. I nuläget köper de en del komponenter på spotmarknaden och de ser fler flygtransporter än normalt; kostnader som de valt att ta för att möta kundernas efterfrågan. De försöker i största mån höja priserna mot kund för att kostnadskompensera men möter visst motstånd då prishöjningarna denna gång inte kommer med en produktförbättring. 

Varmt välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller vid önskemål om mer information.

Leave a Reply