Skip to main content

Företagspresentationer med Novo Nordisk, DSV, Getinge & American Express

By september 24, 2020Nyheter

Nordic Equities fortsätter att anordna digitala företagspresentationer och har de senaste två veckorna lyssnat till representanter från Novo Nordisk, DSV, Getinge och American Express. Samtliga bolag återfinns i Nordic Equities fonder och har tillsynes ljusa, långsiktiga framtidsutsikter.

Novo berättade bland annat att över 450 miljoner människor har diabetes idag och fram till 2030 väntas siffran dessvärre öka till 650 miljoner, vilket innebär att Novo har potential att växa i takt med de demografiska förändringarna. Även Getinge, som marknadsledande medtech-bolag, ser ut att ha goda fortsatta tillväxtmöjligheter – delvis givet ökande sjukvårdsbudgetar som växer i förhållande till länders BNP och där Getinge kan växa med affärsområdenas inbördes marknader.

DSV berörde bland annat hur man ökat sin marknadsandel ansenligt de senaste åren genom att förvärva aktivt. Logistikmarknaden är mycket fragmenterad och det finns gott om potential för ytterligare förvärv och tillväxt.

American Express berörde delvis vikten av sitt starka varumärke och kundernas starka lojalitet som framgångsfaktor. Man arbetar därför mycket intensivt med det digitala helhetserbjudandet och verktyg för såväl resor, nöjen som effektiva betalningar.

Varmt välkommen att kontakta oss för sammanfattningar från presentationerna i sin helhet!

Leave a Reply