Skip to main content

Fem stjärnor till NE Global Stars

By september 13, 2021oktober 22nd, 2021Kundnyheter, Nyheter

Under 2018 startade Nordic Equities sin fjärde fond – NE Global Stars. Närmare tre och ett halvt år efter fondstart är det glädjande att konstatera att förvaltningsmodellen bidragit till ett gott resultat och nu har fått högsta betyg, fem stjärnor, från analyshuset Morningstar. Morningstar betygsätter fonder som funnits i minst tre år utifrån den riskjusterade avkastningen i sin kategori.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. 

Leave a Reply