Skip to main content

Delta när vi berättar om vår globalfond!

By maj 4, 2021oktober 22nd, 2021Kundnyheter, Nyheter

Den 23e april 2018 startade Nordic Equities sin fjärde fond – NE Global Stars. Fonden startades efter en gedigen investeringsprocess där vi initialt gick igenom cirka 2500 bolag. Resultatet blev cirka 250 bolag som vi sedan, genom att applicera ytterligare investeringskriterier (såsom bransch, region och aktiens värdering) kunde avgränsa till omkring 50 bolag som kom att utgöra fondinnehaven. Vi använder oss utav vår investeringsmodell ”Outside View” i syfte att identifiera bolag med god, långsiktig vinsttillväxt och attraktiva framtidsmöjligheter utifrån våra investeringsteman GURAIS (globalisering, urbanisering, robotifiering, artificiell intelligens, digitalisering och standardisering).

I linje med vår långsiktiga profil kvarstår majoriteten av innehaven i portföljen idag, tre år senare. Fonden är upp närmare 50% sedan start och har presterat mycket bra i relation till svenskregistrerade globalfonder.

Den 7e maj samt den 20e maj kl. 11.00 berättar vi om vår investeringsstrategi och intressanta case som återfinns i fonden via Microsoft Teams. Maila jessica@nordeq.se för att motta anslutningsinformation. Vi ser fram emot ditt deltagande!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.

Leave a Reply