Nordic Equities Select

Nordic Equities Select är en specialfond med fokus på den nordiska och globala marknaden. Fonden har möjlighet att variera marknadsexponeringen beroende på marknadsläge och att även använda säljterminer för att skydda delar av portföljen. Nordic Equities Select är ett alternativ för de som önskar en specialfond med kvalitativa, världsledande företag.

Läs mer om vår investeringsstrategi

Nordic Equities Select har en lägre volatilitet än Nordic Equities Strategy och Nordic Equities Sweden. Det är ett alternativ för dem som önskar en fokuserad portfölj med varierande exponering mot aktiemarknaden.

Läs mer om hur du blir kund

Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

NE Select handlas månadsvis och minsta insättning är en miljon kronor.

 

Fondens årsberättelse lämnas på begäran, kontakta oss på mail@nordeq.se eller 08 545 045 00.

Avkastningen redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner.

Köpanmälan NE SelectKundanmälanInlösenanmälan
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.

Köpanmälan NE SelectKundanmälan
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.