Nordic Equities Sweden

Nordic Equities Sweden är en svensk aktiefond med en portfölj om 20-40 företag. Sverige har visat sig vara en av världens bästa aktiemarknader ur ett längre perspektiv.

Läs mer om vår investeringsstrategi

NE Sweden handlas dagligen och erbjuder även möjlighet till månadssparande. Minsta insättning i fonden är vid förstagångsinsättning, via Nordic Equities Kapitalförvaltning, 50.000 kronor och därefter 500 kronor.

Läs mer om hur du blir kund

Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Fondens årsberättelse lämnas på begäran, kontakta oss på mail@nordeq.se eller 08 545 045 00.

 

KundanmälanKöpanmälan NE SwedenInlösenanmälan
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.

KundanmälanKöpanmälan NE Sweden
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.