Nordic Equities Sweden

Nordic Equities Sweden – svensk aktiefond med en portfölj om 20-40 företag

 • Framgångsrik aktiemarknad – Sverige är historiskt en av världens absolut bästa aktiemarknader
 • Globalt framgångsrika, svenska kvalitetsbolag med hög innovationsgrad
 • Fokuserad fond med god, långsiktig avkastning
 • Horisontellt (globalt) och vertikalt (historiskt & framåtblickande) perspektiv

 • ISIN-kod: SE0002469353
 • Startdatum: 2009-06-01
 • Valuta: SEK
 • Minsta första insättning: 50.000 SEK
 • Minsta påföljande insättning: 500 SEK
 • Insättningsavgift: 0%
 • Uttagsavgift: 0%
 • Årlig avgift: 1,55%
 • Handel: Dagligen

 

 

Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Avkastningen nedan redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner.

Fondens årsberättelse lämnas på begäran, kontakta oss på mail@nordeq.se eller 08 545 045 00.

Köpanmälan NE SwedenKundanmälanInlösenanmälan
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.

KundanmälanKöpanmälan NE Sweden
Allmän riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.