Skip to main content

NE Academy

Genom Nordic Equities Academy arbetar vi för en ständig fortbildning inom kapitalförvaltningsområdet. Jonas Jakobson, Nordic Equities grundare och placeringsrådets ordförande, föreläser regelbundet om internationella investeringsstrategier vid Stockholms Universitet och vid tidigare tillfällen på Kungliga Tekniska högskolan, Handelshögskolan, Bocconi University och CFA France. Jonas Jakobson är författare till boken ”Investeringsstrategier Från Rom till New York – I ett historiskt perspektiv”. Vi anordnar regelbundet lunchpresentationer där våra kunder får möjlighet att träffa ledande företagsrepresentanter.