Skip to main content

Nordic Equities Sweden

NE Sweden – svensk aktiefond!

Se information om hur du blir kund
Köp NE Sweden
  • Framgångsrik aktiemarknad – Sverige är historiskt en av världens bästa aktiemarknader
  • Globalt framgångsrika, svenska kvalitetsbolag med hög innovationsgrad
  • Fokuserad fond med god, långsiktig avkastning
  • Horisontellt (globalt) och vertikalt (historiskt & framåtblickande) perspektiv

  • Startdatum: 2009-06-01
  • Årlig avgift: 1,55% (Insättnings- och uttagsavgift är 0%).
  • Handel: Dagligen

Allmän riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Avkastningen nedan redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner. Fondens årsberättelse lämnas på begäran, kontakta oss på mail@nordeq.se eller 08 545 045 00.