Skip to main content

Nordic Equities Select

NE Select – nordisk och global specialfond!

Månadsrapport juni 2024
Se information om hur du blir kund
Köp NE Select

NE Select är ett alternativ för dig som önskar en specialfond med kvalitativa och världsledande företag. Nordic Equities Select har en lägre volatilitet än övriga fonder och är ett alternativ för dig som önskar en fokuserad portfölj med varierande exponering mot aktiemarknaden.

  • Möjlighet att variera marknadsexponeringen beroende på marknadsläge och att även använda säljterminer för att skydda delar av portföljen
  • Top Dogs – Nordiska och globala kvalitetsbolag med starka finanser, god historik och ljusa framtidsutsikter
  • Lång historik – startade 2007 och är en av marknadens äldre specialfonder/hedgefonder

  • Startdatum: 2007-05-31
  • Fast avgift: 1,00% (Insättnings- och uttagsavgift är 0%)
  • Prestationsavgift: 20%
  • Handel: Månatligen

Allmän riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Avkastningen redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner. Fondens hel- och halvårsredogörelse lämnas kostnadsfritt på begäran, vänligen kontakta oss på mail@nordeq.se eller 08 545 045 00.