Skip to main content

Nordic Equities Our World

NE Our World – investera i framtidens tillväxtföretag!

Se information om hur du blir kund
Köp NE Our World

Efter ett långt förberedelsearbete startade den globala aktiefonden ” NE Our World”  den 24 maj 2023. Nordic Equities femte fond är en bred fond med framtidsföretag i många spännande branscher – branscher som både växer och bidrar till en bättre värld.

  • Investerar i framtidens tillväxtföretag, ex. inom miljöteknik, batterier, medicinsk teknik, cybersäkerhet, satellitövervakning, läkemedel, sjukförsäkringar, utbildning.
  • Företag som tjänar på omställningen i världen
  • Fokuserad och konsekvent investeringsfilosofi: “Outside View” och våra framtidsteman GURAIS (globalisering, urbanisering, robotifiering, AI, Internet och standardisering).
  • God riskspridning & goda avkastningsmöjligheter
  • Startdatum: 2023-05-24
  • Årlig avgift: 1,55% (insättnings- och uttagsavgift är 0%).
  • Handel: Dagligen

Allmän riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Avkastningen redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner. Fondens årsberättelse lämnas på begäran, vänligen kontakta oss på mail@nordeq.se eller 08 545 045 00.