Skip to main content

Nordic Equities Global Stars

NE Global Stars – global aktiefond!

Se information om hur du blir kund
Köp NE Global Stars

Genom vår investeringsprocess, Outside view, har vi identifierat globala investeringsmöjligheter i intressanta företag och branscher med spännande framtidsutsikter inom bl.a. teknologi & media, konsumentprodukter, digitalisering/fintech, mode och hälsovård. Med ett globalt perspektiv når vi intressanta sektorer och kan därför erbjuda en bred portfölj.

  • Global kvalitet – globala företag inom framtidsbranscher utifrån vårt investeringstema GURAIS
  • Möjlighet att investera i företag som formar vår globala framtid
  • Får full effekt av vårt horisontella (globala) och vertikala (historiska & framåtblickande) perspektiv
  • Investerar långsiktigt i världsledande företag utifrån vår egen modell

  • Startdatum: 2018-04-23
  • Årlig avgift: 1,55% (insättnings- och uttagsavgift är 0%).
  • Handel: Dagligen

Allmän riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Avkastningen redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner. Fondens årsberättelse lämnas på begäran, vänligen kontakta oss på mail@nordeq.se eller 08 545 045 00.