Skip to main content

Stark börs i maj och fortsatt positiv konjunkturbild

By juni 11, 2024Kundnyheter, Nyheter

Efter ett mer avvaktande klimat i april bjöd maj månad på positiv utveckling på många av världens börser. Samtliga nordiska börser rörde sig i uppåtgående riktning och de amerikanska börserna, S&P500 och Nasdaq, steg med 5% respektive 6% (där ett antal tunga teknikföretag bidrog mycket). Den positiva utvecklingen kan bland annat härledas till hur förväntade räntesänkningar är på radarn och hur det råder en i allmänhet mer positiv konjunkturbild. Efter att Riksbanken sänkte styrräntan i maj väntas ECB följa efter inom kort, medan sänkningen i USA sannolikt kommer senare. Detta vägs dock upp av att amerikansk ekonomi går starkt, vilket sannolikt gynnar företagsvinsterna.

Flera av våra portföljbolag uppvisade fina månadssiffror. På finskt håll steg vårt innehav i Wärtsilä med närmare 12% och har varit en god bidragsgivare till nordenfonden på såväl månads- som årsbasis. Bolaget har släppt två lovande kvartalsrapporter hittills i år. Särskilt framträdande, i den senaste rapporten, var hur orderingången kom in över förväntan och hur det marina segmentet bidrog väl. Även konsultjätten Sweco har haft en fin månad, där man släppte en kvartalsrapport som påvisade stabilitet och oförändrad guidning. Man ser stark efterfrågan inom grön omställning i exempelvis energi-, transport- och industrisektorn vilket är gynnsamt för Sweco. Vidare har man genomfört nödvändiga kostnadsbesparingar och man kommer fortsätta minska antalet konsulter när projektaktiviteten är låg.  Vårt nya innehav i Mycronic, som återfinns i såväl NE Strategy som NE Sweden, stod också för god månadsavkastning. Bolaget tillverkar avancerade system för att skapa de exakta mönster som krävs för tillverkning av ex. halvledarchip och omnämns ofta som en potentiell vinnare på AI:s framfart och utveckling. Bolaget har haft en fin utveckling sedan årsskiftet och vi ser fram emot att vara med på den fortsatta resan.

Om vi blickar globalt  är det glädjande hur vårt relativt nyinkomna, japanska innehav i Asics presterat mycket väl.  Asics, som särskilt fokuserar på sina populära löparskor, levererade ett oväntat starkt resultat under maj, där man överträffade tidigare guidning inom alla segment och regioner. Vidare fortsätter Nvidia att utvecklas mycket starkt, denna månad med en uppgång på cirka 30%. Elon Musk har kommunicerat hur man avser använda Nvidias chip till sin generativa AI-startup och dessutom har Nvidia annonserat ett helt nytt AI-chip nyligen. Bolagets VD kommunicerade att man avser lansera nya chip årligen och vi ser fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling.

Se månadsrapporterna nedan:

Månadsrapport GS maj

Månadsrapport NE Select maj

Månadsrapport NE Strategy maj

Månadsrapport NE Sweden maj

Månadsrapport OW maj

 

Allmän riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Avkastningen redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner. Fondens hel- och halvårsredogörelse lämnas kostnadsfritt på begäran, vänligen kontakta oss på mail@nordeq.se eller 08 545 045 00.

Leave a Reply