Publikationer

Nordic är ett kunskapsföretag. Vi publicerar löpande rapporter från våra globala företagspresentationer och paneldebatter, tillgängliga för våra kunder. Vi publicerar även mer djuplodande publikationer utifrån vårt investeringsperspektiv GURIS (Globalisering, Urbanisering, Robotisering, Internetifiering och standardisering) ur ett historiskt perspektiv.

Exempel:

-Behåll perspektivet i en svår situation – ”Price is what you pay, value is what you get”

-Framåt

-Bakåt

-Japan – A magic mystery tour

-Imperiet slår tillbaka – Statsskickets betydelse för långsiktiga investeringar, historisk tillbakablick

-Ljuset skiftar genom prisman – Rundresa genom Asien och Australien

-Europa vaknar – Tankar om Europas nutida och dåtida tillväxt sett utifrån vårt Guris-perspektiv

-USA – Ljuset kommer från väst

-GURIS – Globalisering, Urbanisering, Robotisering, Internetifiering, Standardisering

 

Se publikationerna här