Paneldebatter

Nordic Equities anordnar regelbundet lunchpresentationer och paneldebatter där olika experter får diskutera aktuella ämnen i världen. I samband med vårt 25-årsjubileum hade vi fler än 25 talare och debattörer från Sverige, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Kanada och USA. Vi hade bland annat glädjen att ha Sveriges näringsminister, Ibrahim Baylan, som talare. Även Johan Forsell, CEO Investor, Lars Förberg, medgrundare av Cevian, Lars Wedenborn, VD FAM (Wallenbergstiftelserna), Frankrikes Ambassadör David Cvach och Schweiz Ambassadör, Christian Schoenenberg deltog i paneldebatterna.