Skip to main content

Köpa fonder

Om du inte är kund sedan tidigare:

Det går bra att signera samtliga fonders köpanmälningar digitalt med mobilt Bank-ID. Maila oss köpanmälan så mottar du instruktion för digital signering.

Observera:

Fondbolaget har med anledning av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt ej skyldighet att handlägga affärer utan att ha mottagit en komplett kundanmälan. ID-handlingarna ska vidimeras och den intygande ska tillhandahålla namnteckning, namnförtydligande, samt adress eller telefonnummer.

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet.